In het veld van aanbieders worden regelmatig signalen gehoord dat de werkdruk op de huisartsenposten toeneemt. In dit perspectief is het interessant om kennis te nemen van het rapport “Ontwikkelingen op de huisartsenpost. Veranderingen in zorgvraag en gezondheidsproblemen in 2013-2015”  in januari 2017 door het NIVEL is uitgebracht.

De constatering in het rapport is dat die omvang nauwelijks is veranderd. Het totaal aantal contacten en de zorgtoewijzing in de vorm van telefonisch consulten, consulten en visites, blijft vrijwel gelijk. Ook zijn er weinig veranderingen in de omvang van de zorgvraag voor verschillende leeftijdsgroepen en verschillende aandoeningen.

Stijging urgente zorgvragen

Wel wordt de zorgvraag vaker als urgent beoordeeld. Het aantal contacten dat een hoge urgentie kreeg toegekend stijgt, het aantal contacten met een lagere urgentie neemt af. De verandering in urgentie-inschatting verschilt sterk per huisartsendienstenstructuur (organisatie van huisartsenposten). Op basis van het onderzoek van Nivel blijkt er geen specifieke verandering in de zorgvraag van ouderen en zijn de veranderingen in de omvang van de zorgvraag voor psychosociale problemen beperkt. Daarmee zijn er geen aanwijzingen dat de wijzigingen in het zorgstelsel directe invloed hadden op de omvang van de zorgvraag op de huisartsenpost in de periode 2013-2015.

Het rapport kunt u hier raadplegen.