Het handboek ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’ is gemaakt voor én met diabetespatiënten die behoefte hebben aan eenvoudige uitleg. Denk hierbij aan laaggeletterden, ouderen en mensen met een laag opleidingsniveau.

Aan de hand van eenvoudige teksten en beeldmateriaal wordt uitgelegd:
1. Wat is diabetes?
2. Wat kunt u zelf doen?
3. Met welke zorgverleners heeft u te maken?
Aangevuld met een lijst met moeilijke woorden, schema's zoals een 7-puntcurve en veel gestelde vragen en antwoorden.

Zorgverleners zoals POH’ers, diabetesverpleegkundigen en huisartsen kunnen dit handboek gratis downloaden op de website van Pharos en meegeven aan diabetespatiënten die behoefte hebben aan eenvoudige uitleg.