Bij de projecten call van 1 februari 2017 zijn 10 regionale projectaanvragen ingediend. Deze projecten zijn inmiddels beoordeeld. In 2017 hebben wij weer voldoende ruimte voor nieuwe projectaanvragen.

Er zijn voor de call van 1 februari 2017 in totaal 10 regionale projectplannen ingediend bij Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN). Dit zijn er meer dan bij dezelfde call een jaar geleden. De stijgende trend zet zich door. Deze projecten zijn voorgelegd aan de Raad van Advies. Vervolgens zijn de projecten met het advies besproken in de Programmacommissie. Vertegenwoordigers van het NIVEL en Zorgbelang en de vertegenwoordigers van CZ en VGZ maken hiervan deel uit. Van de ingediende aanvragen zijn zeven projecten goedgekeurd, bij één project wachten we nog op aanvullende informatie en twee projecten zijn helaas afgekeurd.

Projectencalls 2017

De volgende deadlines voor het aanvragen van financiering voor regionale projecten voor 2017 zijn:
1 juni 2017
1 oktober 2017

Mogelijkheden projectfinanciering VEZN

Daarnaast  kunt u ook gedurende het hele jaar een aanvraag doen voor missie- en visietrajecten of voor lokale implementatieprojecten. Voor meer informatie over deze mogelijkheden verwijzen wij u graag naar onze website. Ook vindt u op deze website informatie over alle projecten die worden gefinancierd vanuit VEZN.

Denkt u dat uw project in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit VEZN? Aarzel dan vooral niet om hiervoor een projectaanvraag in te dienen! Bezoek onze website www.versterkingeerstelijn.nl, ga naar uw regio en vind hier alle informatie over de projectprocedure, criteria en voorwaarden. Tevens kunt u hier het projectaanvraagformulier downloaden.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!