De programmacommissie bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • het NIVEL (publieke kennisorganisatie dat onderzoek doet vanuit 3 invalshoeken, 1. de mensen om wie het draait: patiënten, cliënten 2. zorgaanbieders uit de eerste- en tweedelijn en 3. organisaties in de zorg: verzekeraars, overheden en toezichthouders en verbindt deze met elkaar)
  • Zorgbelang (Patïentenperspectief, behoeften en wensen van patiënten, cliënten en burgers staan centraal)
  • CZ en VGZ. Van iedere organisatie neemt 1 afgevaardigde plaats in de programmacommissie.

De rol van de programmacommissie is essentieel. De afgelopen jaren is gebleken dat deze inbreng van expertise zeer waardevol is. De Programmacommissie adviseert gevraagd en ongevraagd over aspecten van de dienstverlening, beoordeelt en monitort de projecten en brengt prioritering aan in de dienstverlening.

De programmacommissie voor de regio Zuid-Nederland komt 3 keer per jaar bijeen.

De volgende leden nemen deel aan de Programmacommissie:

Kernteam Discipline
Dhr. P van der Loo  Zorgbelang
Prof. dr. P. Groenewegen  Nivel
Dhr. R. Bekhuis  CZ
Dhr. G. Prins  VGZ