Om de verschillende beroepsgroepen direct te betrekken, is een Raad van Advies (RvA) voor regio Zuid-Nederland ingesteld. De RvA bestaat uit vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen die onder de ondersteuningsgelden vallen. Van iedere beroepsgroep neemt 1 afgevaardigde plaats in de regionale adviesraad. Dit betekent dat een adviesraad bestaat uit 8 leden: een huisarts, apotheker, fysiotherapeut, oefentherapeut, logopedist, diëtist, 1e lijns psycholoog en een verloskundige.

De rol van de RvA is essentieel om de doelgroep een stem te geven in de besteding van de ondersteuningsgelden. De afgelopen jaren is gebleken dat deze stem vanuit het veld zeer waardevol is. De RvA adviseert gevraagd en ongevraagd over aspecten van de dienstverlening, beoordeelt en monitort de projecten en brengt prioritering aan in de dienstverlening. Bovendien zijn de leden van de RvA de linking-pin naar de zorgverleners in de regio.

Alle leden van de RvA zijn werkzaam als professional in de eerste lijn en zijn actief in een regionale of landelijke beroepsvereniging. De leden van de adviesraad informeren hun achterban actief over relevante ontwikkelingen en projecten. De RvA voor regio Zuid-Nederland komt 3 keer per jaar fysiek bijeen.

De volgende leden nemen deel aan de Raad van Advies:

Kernteam Discipline
Eric Cremers  huisarts
Mevrouw J.E.C.M. Simons  fysiotherapeut
Mevrouw R. van Kollenburg  oefentherapeut
Vacant  verloskundige
Mevrouw M. van Groningen  logopedist
Vacant  eerstelijns psycholoog
Mevrouw Y. Turksema  diëtist
Mevrouw H. Gerretsen  apotheker
Vacant ergotherapeut