Hide map

Innovatieve samenwerking huisarts en apotheek Woerden

Integreren vestigingen huisarts en apotheek in Woerden.

Versterkte eerstelijn Alblasserdam

Realisatie voorziening verlengde eerstelijn in Alblasserdam d.m.v. samenwerking tussen zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.

Verloskundige gehoorscreening en hielprik Gouda

Vormgeven samenwerking van coördinatie en uitvoering van hielprik en gehoorscreening door Verloskundige Kring Gouda.

Kindcentrum Gouda

In juni 2012 is er een samenwerkingsverband van 6 disciplines gestart, gericht op de behandeling van kinderen. Na de pilot heeft men binnen dit project specifieke producten voor specifieke doelgroepen ontwikkeld.

Samenwerking Graafstroom (Molenwaard)

Project betreft het opzetten van een breed aanbod van eerstelijns faciliteiten in de kernen Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf en Oud-Alblas. Tevens wil men dit aanbod duidelijk inzichtelijk maken voor de inwoners.

Samenwerken in de GGZ in Zeeuws-Vlaanderen

Met dit project wil de GGZ-projectgroep meer uniformiteit aanbrengen in de zorg aan GGZ cliënten. Doel is een sluitende GGZ- keten in de regio voor mensen met psychische/psychosociale klachten of een psychische stoornis.

Transmuraal consultatieteam palliatieve zorg regio 's-Hertogenbosch-Bommelwaard

Opzetten van een transmuraal consultatieteam palliatieve zorg. Doelstelling van het project is dat iedere inwoner uit de regio, zodra dit nodig is, verzekerd is van goede palliatieve zorg.

Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek

Het implementeren van een transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg. Belangrijke pijlers zijn het vroegtijdig markeren van de palliatieve fase, een palliatief assessment en een transmuraal palliatief adviesteam.

Terminale zorgplanning Thuis Nijmegen eo

Ontwikkelen van een doelmatig en eenvoudig uit te voeren protocol voor gestructureerde terminale zorg thuis.

Ouderenzorg op koers West Brabant

Het bereiken van een toekomstbestendige organisatie van zorg en welzijn rondom de ouderen in de 1e lijn, passend bij de inhoudelijke visie vastgelegd in het Zorgprogramma kwetsbare ouderen van Het Huisartsenteam.